Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne Energa Operator i PGE Dystrybucja

Regulator zakończył wszystkie postępowania dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych mogą wprowadzić Energa Operator oraz PGE Dystrybucja.

Spadek stawek własnych w taryfie Energa Operator wyniesie średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 1,5 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11[1]), natomiast w taryfie PGE Dystrybucja stawki własne spadną średnio o 2,2 proc. (spadek o 1 proc. dla grupy G11).

Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając więc tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci Energa Operator wyniesie ok. 16,5 proc. (wzrost o ok. 11,5 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 ), zaś w sieci PGE Dystrybucja wzrost o 16,9 proc. (13,7 proc. w grupie G11).

Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11[2] zapłacą dwóm dystrybutorom średnio od ok. 6,50 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej.

Natomiast średni wzrost całego rachunku dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Energa Obrót lub PGE Obrót Sprzedaż wyniesie około 8 zł miesięcznie.

Taryfy zostały zatwierdzone do końca 2021 roku i mogą zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwa najwcześniej po 14 dniach od publikacji przez Prezesa URE. Prezes URE publikuje zatwierdzone taryfy w Biuletynach Branżowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

***

  • 5 stycznia regulator zatwierdził taryfę dystrybucyjną firmie innogy Stoen Operator, a 8 stycznia Enea Operator i Tauron Dystrybucja.
  • W grudniu regulator zatwierdził taryfy na sprzedaż energii do odbiorców w gospodarstwach domowych przedsiębiorcom Enea, PGE Obrót i Tauron oraz Energa Obrót. Z tytułu wzrostu ceny energii rachunki odbiorców w części płaconej sprzedawcom prądu wzrosną średnio o ok. 1,50 zł miesięcznie.
  • Rachunek płacony przez klientów składa się z dwóch części: płatności za zużytą energię (opłata płacona sprzedawcy prądu, która stanowi około połowy naszego rachunku) oraz za usługę dostarczenia energii za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru (opłata dla dystrybutora energii, która stanowi o drugiej połowie naszej całościowej płatności).
  • O tym, jak od stycznia zmienią się rachunki za prąd dla gospodarstw domowych Urząd informował 30 listopada br.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 


[1] Stała cena energii elektrycznej przez cała dobę.

[2] Przy średnim rocznym zużyciu w grupie G11 w Polsce wynoszącym 1777 kWh.

Data publikacji : 14.01.2021

Opcje strony

do góry