Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uprawomocniła się taryfa SGT EuRoPol GAZ na 2018 r.

W związku z cofnięciem apelacji przez przedsiębiorstwo EuRoPol GAZ, 19 stycznia br. uprawomocniła się taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego na 2018 rok zatwierdzona przez Prezesa URE w listopadzie 2017 roku.

Ponieważ jednak decyzja regulatora zatwierdzająca taryfę jest decyzją terminową (okresową), a jej uprawomocnienie nastąpiło po upływie terminu, na który taryfa została zatwierdzona (tj. po 31 grudnia 2018 r.), taryfa ta nie może już wejść do stosowania.

Obecnie – po wyroku Sądu Apelacyjnego z grudnia 2020 roku, przyznającego rację Prezesowi URE - do rozliczeń za usługi przesyłania gazu świadczone na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa stosowana jest ostatnia prawomocna taryfa tego przedsiębiorstwa tj. taryfa na 2020 rok.

***

  • Wszystkie informacje dotyczące taryf przedsiębiorstw gazowych publikowane są w Biuletynach Branżowych URE – Paliwa gazowe.
  • SGT EuRoPol Gaz S.A. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa. Spółka świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2025 roku. Funkcję operatora na tym gazociągu, na mocy decyzji Prezesa URE, pełni OGP Gaz – System S.A., w którego dyspozycji – po wygaśnięciu w maju 2020 roku jednego z dwóch tzw. kontraktów historycznych – pozostaje ponad 90 proc. mocy przesyłowych gazociągu.

 

Data publikacji : 25.01.2021
Data modyfikacji : 26.01.2021

Opcje strony

do góry