Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwukrotny spadek wolumenu obrotu gazem w kontraktach dwustronnych. Rośnie wolumen transakcji giełdowych.

W IV kwartale 2020 r. wolumen gazu ziemnego dostarczonego w wyniku transakcji zawartych na pozagiełdowym rynku hurtowym w naszym kraju[1] wyniósł 4,9 TWh. Oznacza to ponad dwukrotny spadek ilości gazu ziemnego dostarczonego w wyniku transakcji OTC w porównaniu do IV kwartału 2019 r. (11,2 TWh). Jest to zarazem najmniejsza ilość dostarczona w ostatnim kwartale roku od czterech lat.

W analogicznym okresie wolumen gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) był prawie dziesięciokrotnie wyższy i wyniósł 45,6 TWh. Był to równocześnie najwyższy wolumen gazu od pięciu lat zakupiony na rynku giełdowym (biorąc pod uwagę ostatnie kwartały lat 2016-2020).

Wykres 1. Wolumeny gazu sprzedawane w transakcjach na TGE oraz w kontraktach pozagiełdowych (OTC) z dostawą w ostatnich kwartałach lat 2016–2020 (w TWh). Źródło: Monitoring hurtowego rynku gazu ziemnego.

 

Wykres 2. Porównanie średnich cen gazu dostarczonego w ostatnich kwartałach lat 2016-2020 (w zł/MWh)[2].
Źródło: Monitoring hurtowego rynku gazu ziemnego

W porównaniu do ostatniego kwartału 2019 r., w IV kwartale 2020 r. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy zwiększyła się o 0,8 proc. Natomiast dostawy gazu wysokometanowego z krajów UE wzrosły o 6,1 proc., a dostawy gazu terminalem LNG spadły o 18,8 proc. Zmniejszyły się również - o 2,5 proc.- dostawy gazu spoza UE.

Na koniec 2020 r. 185 przedsiębiorstw w naszym kraju posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi. Natomiast tylko połowa z nich (94 podmioty) aktywnie uczestniczyła w obrocie gazem ziemnym.

***

Kwartalne informacje na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym systematycznie publikowane są na stronie URE w zakładce Hurtowy rynek gazu ziemnego.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Sprzedaż realizowana w punkcie wirtualnym, transakcje typu OTC (over the counter), czyli bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku.

[2] RDNG – rynek dnia następnego gazu; RDBG – rynek dnia bieżącego gazu; OTF (Organized Trading Facility) – Zorganizowana Platforma Obrotu prowadzona przez TGE.

Data publikacji : 29.03.2021
Data modyfikacji : 29.03.2021

Opcje strony

do góry