Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu 2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki przypomina, że w świetle aktualnego stanu prawnego aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w pierwszym półroczu 2021.

Przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych planowane jest na przełomie maja i czerwca brSzczegółowy harmonogram aukcji dostępny będzie na stronie URE.
Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii[1] Prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca br. Ogłoszenie każdej z sesji aukcji zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Uzupełnieniem tych regulacji będzie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r., które obecnie jest na końcowym etapie przygotowań.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje rozwiązania legislacyjne dla całego sektora OZE mając na względzie jego dynamiczny rozwój. Celem działań ustawodawcy i regulatora jest tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz umożliwienie przedsiębiorcom jak największego zaangażowania w ten obszar. Ogromne zainteresowanie OZE (obrazują to dane dotyczące m.in. przyrostu mocy – moc zainstalowana na koniec stycznia 2021 r. to 12, 690 GW) wskazuje, że działania te są skuteczne i znajdują odzwierciedlenie w realizowanych przez przedsiębiorców projektach. Liczymy, że wynikiem tegorocznych aukcji będzie  dalsza dynamika rozwoju OZE w naszym kraju, co jest szczególnie istotne w czasie transformacji energetycznej i realizacji założeń europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.

 


[1] Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1503).

 

Data publikacji : 02.04.2021
Data modyfikacji : 02.04.2021

Opcje strony

do góry