Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje unijne: jakie zmiany na rynku gazu?

Do 18 czerwca br. trwają konsultacje społeczne, po których Komisja Europejska przedstawi propozycje zmian legislacyjnych.

KE rozpoczęła kolejny etap prac nad rewizją przepisów unijnych dotyczących dostępu do rynku gazu, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem konsultacji, które będą prowadzone do 18 czerwca br., jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron o niezbędnych do wprowadzenia zmianach w aktualnie obowiązujących regulacjach unijnych dotyczących rynku gazu, które powinny ułatwić wprowadzanie na rynek odnawialnych i niskoemisyjnych gazów oraz wzmocnić pozycję konsumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu zintegrowanych, płynnych i interoperacyjnych wewnętrznych rynków gazu UE.

Konsultacje mają też umożliwić Komisji wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na rozwój rynku odnawialnego i niskowęglowego wodoru, tak aby stał się on kluczowym elementem sektora energetycznego. Celem ich będzie również umożliwienie łatwiejszego wtłaczania, przesyłu, dystrybucji i handlu gazami odnawialnymi i gazami niskoemisyjnymi w istniejących sieciach gazowych w kontekście szerszej integracji systemu energetycznego.

Obecne konsultacje stanowią kolejny etap przeglądu regulacji rynku gazu. Wcześniej, tj. od 10 lutego do 10 marca br., Komisja zbierała opinie zainteresowanych stron w celu określenia zakresu przyszłych regulacji i ewaluacji istniejących przepisów (tzw. mapa drogowa) oraz oceny potencjalnych skutków przyszłych regulacji.

Wnioski i rekomendacje z konsultacji Komisja uwzględni przy opracowywaniu propozycji nowego pakietu dekarbonizacji rynków wodoru i gazu.

Komisja planuje przedstawić propozycję zmian legislacyjnych w ostatnim kwartale 2021 r.

URE zachęca do udziału w tych konsultacjach poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie KE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

Data publikacji : 13.04.2021

Opcje strony

do góry