Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje OZE: URE ogłasza osiem aukcji zwykłych na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł

Prezes URE opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

Zgodnie z opublikowanym na początku kwietnia harmonogramem aukcje odbędą się w dniach od 26 maja do 11 czerwca i zostaną rozstrzygnięte do końca czerwca. 

Od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku Prezes URE przeprowadzi osiem aukcji, z czego siedem przeznaczonych jest dla nowych instalacji. W sumie w ośmiu aukcjach na sprzedaż trafi ponad 68 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości blisko 24 mld zł.

Ogłoszenia dla każdej z sesji aukcji zostały dziś opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Poniżej kalendarz planowanych do przeprowadzenia aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii[1] Prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca br.

Regulamin aukcji

Zaplanowane na ten rok aukcje będą prowadzone zgodnie z ustalonym[2] przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

***

  • W 2020 roku odbyło się osiem aukcji OZE, w ramach których zakontraktowano blisko 54,5 TWh mocy za ponad 12,9 mld zł.
  • 20 kwietnia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 722).
  • Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów[3] w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Uzupełnieniem tych regulacji jest wymienione wyżej rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

    Kalendarz planowanych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne:

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

[2] W dniu 17 września 2020 r., na podstawie art. 78 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; Dz. U. z 2021 r. poz. 610.

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 2363).

Data publikacji : 21.04.2021
Data modyfikacji : 21.04.2021

Opcje strony

do góry