Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wchodzi do stosowania nowa taryfa SGT EuRoPol GAZ

W związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 kwietnia br. uprawomocniła się decyzja Prezesa URE z 5 czerwca 2020 roku zatwierdzająca EuRoPol GAZ taryfę za usługi przesyłania gazu ziemnego na 2021 rok.

Od 28 grudnia 2020 r. – po wyroku Sądu Apelacyjnego, który przyznał rację Prezesowi URE - do rozliczeń za usługi przesyłania gazu świadczone na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa spółka stosowała taryfę zatwierdzoną przez Prezesa URE na 2020 rok. 23 kwietnia br. weszła do stosowania nowa taryfa. Taryfa na 2021 r. jest niższa o 15,4 proc. od tej stosowanej dotychczas przez SGT EuRoPol GAZ.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego[1] dotyczy oddalenia zażalenia na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z 4 stycznia 2021 r.[2] umarzającego postępowanie w sprawie odwołania SGT EuRoPol Gaz S.A. od decyzji Prezesa URE z 5 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na 2021 rok. SOKiK podjął decyzję o umorzeniu postępowania w konsekwencji złożenia przez SGT EuRoPol Gaz S.A. oświadczenia o cofnięciu odwołania ze zrzeczeniem się roszczenia.

***

  • Wszystkie informacje dotyczące taryf przedsiębiorstw gazowych publikowane są w Biuletynach Branżowych URE – Paliwa gazowe.
  • SGT EuRoPol Gaz S.A. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa. Spółka świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2025 roku. Funkcję operatora na tym gazociągu, na mocy decyzji Prezesa URE, pełni OGP Gaz – System S.A., w którego dyspozycji – po wygaśnięciu w maju 2020 roku jednego z dwóch tzw. kontraktów historycznych – pozostaje ponad 90 proc. mocy przesyłowych gazociągu.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Sygn. akt VII AGz 110/21

[2] Sygn. akt XVII AmE 159/20

Data publikacji : 26.04.2021
Data modyfikacji : 26.04.2021

Opcje strony

do góry