Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Offshore: Prezes URE rozpatrzył wniosek Baltic Power w ramach tzw. I fazy wsparcia

Decyzja dla Baltic Power Sp. z o.o. jest szóstą, jaką w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich farmach wiatrowych (MFW), wydał Prezes URE.

Rozstrzygnięcie dotyczy projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy zainstalowanej elektrycznej 1197 MW.

Ponadto, w kwietniu i maju br., Prezes URE rozpatrzył w sumie pięć wniosków dla projektów:

W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE[1] i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore.


***

  • Do końca marca br. inwestorzy mogli wnioskować do Prezesa URE o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW).
  • W kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach.
  • Różnice pomiędzy obiema fazami związane są jedynie ze sposobem wyłonienia projektów, którym przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda. Pozostałe rozwiązania umożliwiające realizację projektów, a dotyczące zagadnień techniczno-ekonomicznych inwestycji, są w obu przypadkach tożsame.
  • Zgodnie z ustawą Prezes URE publikuje (z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw) plany łańcucha dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 234 z późn. zm.).

Data publikacji : 15.06.2021
Data modyfikacji : 28.06.2021

Opcje strony

do góry