Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W pierwszym kwartale 2021 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym o 7 złotych niższa niż rok wcześniej

Średnia cena za I kwartał 2021 r. wyniosła 243,71 zł/MWh.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w pierwszych kwartałach lat 2016-2021 wyrażona w zł/MWh.


***

  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku).
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki.
  • Informacje na temat publikowanych średnich cen za pierwszy kwartał 2021 rok znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 39/2021.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Data publikacji : 28.06.2021
Data modyfikacji : 29.06.2021

Opcje strony

do góry