Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Offshore: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatrzył ostatni wniosek w ramach tzw. I fazy wsparcia

Łącznie w Urzędzie rozpatrzono dziewięć złożonych w terminie wniosków i wydano siedem decyzji w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW). W odniesieniu do dwóch wniosków Prezes URE wydał - na wnioski stron – decyzje umarzające prowadzone postępowania administracyjne.

Wczoraj Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał ostatnią decyzję w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej produkowanej w morskich farmach wiatrowych (MFW). Decyzję otrzymał projekt BC-Wind Polska – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 369 MW.

W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE[1] i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore.

Prezes URE opublikował[2]już wszystkie plany łańcuchów dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców, którzy otrzymali decyzje Prezesa URE. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych.

Rys. Projekty, które uzyskały w ramach tzw. I fazy wsparcia decyzje Prezesa URE w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych (MFW).

***

W kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach.

Różnice pomiędzy obiema fazami związane są jedynie ze sposobem wyłonienia projektów, którym przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda. Pozostałe rozwiązania umożliwiające realizację projektów, a dotyczące zagadnień techniczno-ekonomicznych inwestycji, są w obu przypadkach tożsame.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 3 lutego 2021 r. poz. 234).

[2] z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw.

Data publikacji : 30.06.2021

Opcje strony

do góry