Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznik urlopowy URE: rady dla odbiorców energii i gazu planujących wyjazd na urlop

Odłącz urządzenia elektroniczne od zasilania, zapłać rachunki, uważaj na nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej i gazu - Urząd Regulacji Energetyki przypomina o kilku prostych zasadach, których przestrzeganie pozwoli odbiorcom energii i gazu uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po powrocie z wakacji.

  • Nie daj się oszukać - od 3 lipca br. zakaz sprzedaży „door-to-door”

3 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która wprowadza m.in. zakaz zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza lokalem przedsiębiorstwa w tzw. formule door-to-door. Agresywna polityka sprzedaży bezpośredniej prowadziła od lat do licznych nieprawidłowości i poważnego narażania interesu finansowego odbiorców. Przedstawiciele handlowi wykorzystywali niewiedzę odbiorców, w szczególności osób starszych i skłaniali ich do zawarcia niekorzystnej umowy. Często zdarzało się, że umowy były zawierane przez konsumenta pochopnie, bez dostatecznego przemyślenia.

Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza przy tym możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

 

Przypominamy,  że w przypadku zawierania umowy w punkcie sprzedawcy odbiorca powinien:

- przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. zapisy dotyczące opłat, okresu obowiązywania umowy, warunków jej rozwiązania;

- dopilnować by po zawarciu umowy otrzymać podpisany egzemplarz wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy).

 

 

  • Zapoznaj się ze Zbiorem Praw Konsumenta

Zachęcamy również do zapoznania się z dostępnymi na stronie internetowej URE opracowaniami: Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej i paliw gazowych.

  • Zabezpiecz urządzenia na wypadek wyładowań atmosferycznych

 

Pogoda latem bywa zmienna, zdarzają się burze z wyładowaniami atmosferycznymi. Przed urlopem najskuteczniejszą metodą ochrony urządzeń przed awarią spowodowaną wyładowaniami jest wyłączenie ich z sieci. Natomiast sprzęt, który nawet podczas naszej nieobecności powinien pozostać aktywny, warto podłączyć do sieci za pośrednictwem listwy ochronnej, zabezpieczającej przed skutkami nagłych zmian napięcia.

 

 

  • Zmniejsz zużycie energii elektrycznej - zadbasz o swój budżet i środowisko

Wyłączenie z sieci urządzeń podczas wakacyjnej nieobecności, to nie tylko najskuteczniejsza i zarazem najprostsza metoda ich zabezpieczenia przed awarią, ale także znakomity, choć często niedoceniany sposób oszczędzania pieniędzy i energii.  W ten sposób możesz zmniejszyć rachunek za energię elektryczną i - co równie ważne - racjonalnie użytkować energię z korzyścią dla środowiska naturalnego.

  • Ureguluj rachunki za energię elektryczną i gaz

Ważne, żeby przed wyjazdem na urlop sprawdzić, czy rachunki za energię i gaz zostały uregulowane w terminie lub czy termin ten nie upływa podczas naszej wakacyjnej nieobecności. Dlatego planując dłuższą podróż, warto upewnić się, czy po powrocie zdążymy opłacić rachunek w odpowiednim terminie i w ten sposób unikniemy przykrych niespodzianek takich jak odłączenie dostaw energii.

 

 

 

Wszystkim Odbiorcom energii elektrycznej i gazu, życzymy spokojnego wypoczynku i wyłącznie pozytywnej energii.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 12.07.2021

Opcje strony

do góry