Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie produkcji ciepła i energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza wyniki drugiej w tym roku aukcji na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP)

Wrześniową aukcję wygrały trzy z pięciu złożonych przez przedsiębiorców ofert: PGE Energia Ciepła oraz dwie oferty PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. Premią kogeneracyjną objęto blisko 2,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 6,5 proc. wolumenu przewidzianego do wsparcia.

Wartość premii wskazana w ofertach wyniosła ponad 305 mln zł. Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali tylko niecałe 5 proc. łącznego budżetu aukcji. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji, w odniesieniu do których rozpoczęcie robót budowlanych albo podjęcie wiążących zobowiązań może nastąpić już następnego dnia po ogłoszeniu przez Prezesa URE wyników aukcji. Premia dla tych jednostek będzie przysługiwała w latach 2024-2038.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 36 TWh, natomiast maksymalna wartość tej premii to 6,36 mld zł. Wielkości te uwzględniały obowiązującą od 3 lipca 2021 r. regulację, zgodnie z którą w aukcjach przeprowadzanych w danym roku Prezes URE uwzględnia ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nie wykorzystaną w aukcjach w poprzednim roku kalendarzowym oraz wartość premii kogeneracyjnej wynikającą z tej energii.

W aukcji złożono pięć ofert, z czego trzy były zwycięskie. Zadziałała tu reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej wskazana w złożonych przez zwycięzców ofertach nie przekraczała 120,00 zł/MWh, a maksymalna wysokość premii nie przekraczała 150,00 zł/MWh.

Wartość premii kogeneracyjnej może ulec zmianie w związku z ewentualnym przyznaniem wytwórcom pomocy inwestycyjnej.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 24.09.2021
Data modyfikacji : 05.10.2021

Opcje strony

do góry