Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych: Prezes URE wszczął postępowania dotyczące zmian koncesji w obszarze paliw ciekłych oraz zmian wpisów do rejestru podmiotów przywożących

Regulator rozpoczyna tym samym kolejny etap procesu dostosowania koncesji do aktualnych przepisów

W związku ze zmianami prawa[1], które wprowadziły zmiany w koncesjonowaniu na rynku paliw ciekłych (w tym m.in. nową nomenklaturę dotyczącą definicji paliw), Prezes URE zobowiązany jest do wszczęcia z urzędu postępowań, których celem jest dostosowanie do obowiązujących regulacji prawnych treści koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Niektórzy przedsiębiorcy już wystąpili do regulatora z odpowiednimi wnioskami[2]. Jednak wobec firm, które nie miały w ostatnich dwóch latach zmienianych koncesji, Prezes URE wszczyna postępowania z urzędu. URE szacuje, że w tym trybie postępowania prowadzone będą w stosunku do ok. 4,5 tysiąca przedsiębiorców. W najbliższym czasie podmioty te otrzymają oficjalne powiadomienia o rozpoczęciu postępowań administracyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezes URE musi rozpocząć postępowania administracyjne w stosunku do wszystkich podmiotów posiadających koncesje lub wpis do rejestru podmiotów przywożących do końca sierpnia 2022 roku.

***

  • Informacje adresowane do podmiotów działających na regulowanym rynku paliw ciekłych, m.in. dotyczące koncesjonowania, znajdują się na stronie regulatora.
  • Pytania dotyczące procedur na rynku paliw ciekłych można zgłaszać drogą mailową na adres: dpc@ure.gov.pl lub telefonicznie:
    • w sprawach koncesji: pod numerem tel. 22 487 57 59, 22 487 57 92;
    • w sprawach rejestru podmiotów przywożących (wpis, zmiana, wykreślenie): pod numerem tel. 22 487 57 92.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] 1) Art. 18 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520), który wprowadził zmiany w definicji paliw ciekłych (art. 3 pkt 3b ustawy – Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348); 2) rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. 2019 r., poz. 2332); 3) rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2020 r. poz. 1431).

[2] O konieczności wystąpienia z takimi wnioskami URE informowało koncesjonariuszy.

Data publikacji : 21.10.2021
Data modyfikacji : 21.10.2021

Opcje strony

do góry