Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Harmonogram drugiej w tym roku tury aukcji OZE

 

- System aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Rezultaty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W wyniku przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto blisko 4 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 59 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 58 mld zł - trafiła do instalacji projektowanych - zauważa Rafał Gawin, Prezes URE. - W tegorocznych aukcjach przeprowadzanych w maju i czerwcu rozdysponowaliśmy 8,5 mld zł, w grudniowych do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych - dodaje.

 

Prezes URE ogłasza kolejne w tym roku aukcje OZE

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu harmonogramu kolejnych w 2021 roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się w dniach 2 i 3 grudnia br. i dedykowane zostały hybrydowym instalacjom OZE[1].

Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii PV (także dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW). W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne.

Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii - zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE jeszcze w tym tygodniu.

Poniżej kalendarz planowanych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne.

Tabela 1. Terminarz kolejnych aukcji w podziale na koszyki aukcyjne.

Regulamin aukcji

Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

***

  • Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.[2]
  • Pierwszą turę tegorocznych aukcji Prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.).
  • W grudniowych aukcjach do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych (do zakupu przeznaczono 18,5 TWh energii).

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Ustawowa definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii: art. 2 pkt 11a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).

[2] Dz.U. z 2020, poz. 2363.

Data publikacji : 25.10.2021
Data modyfikacji : 26.10.2021

Opcje strony

do góry