Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje OZE: Prezes URE ogłasza pięć aukcji zwykłych na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych

W drugiej w tym roku turze aukcji łącznie na sprzedaż trafi ok. 18,5 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 8,6 mld zł.

Na początku tygodnia Prezes URE ogłosił harmonogram grudniowych aukcji. Dziś – zgodnie z wymogami ustawy o OZE – w Biuletynie Informacji Publicznej URE opublikowane zostały ogłoszenia dotyczące pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Klimatu harmonogramem aukcje odbędą się między 2 a 10grudnia i zostaną rozstrzygnięte do końca bieżącego roku. Wszystkie pięć aukcji przeznaczonych jest dla nowych instalacji. Dwie dedykowane będą instalacjom hybrydowym odnawialnego źródła energii[1]. Pozostałe trzy będą tzw. aukcjami „dogrywkowymi”, tj. przeznaczonymi dla technologii, dla których rozstrzygnięto aukcje przeprowadzone w maju i czerwcu br., jednak nie zakontraktowano całej ilości i wartości energii przeznaczonej do  sprzedaży w 2021 r.[2]

W wyniku aukcji przeprowadzonych w drugim kwartale roku jedynie trzy z ośmiu aukcji zostały rozstrzygnięte: te w koszykach dla instalacji fotowoltaicznych i lądowych wiatrowych oraz wodnych, wykorzystujących biopłyny lub energię geotermalną. Łącznie zakontraktowano wtedy 54 proc. dostępnego wolumenu energii elektrycznej (blisko 37 TWh) oraz tylko 36 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży (8,5 mld zł).

W nadchodzących aukcjach koszykiem o największej wartości (ponad 5 mld) i jednocześnie największym wolumenie energii przeznaczonej do sprzedaży będzie koszyk dla dużych[3] instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Tylko ta jedna aukcja konsumuje prawie 59 proc. wartości całej energii przeznaczonej do sprzedaży w grudniowej turze.

Tabela 1. Terminarz kolejnych aukcji w podziale na koszyki aukcyjne.

***

  • Parametry aukcji na 2021 rok określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.[4]
  • Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE
  • Na początku listopada URE opublikuje nową Instrukcję użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej – zostanie ona dostosowana do wchodzących w życie regulacji wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE[5]
  • Pierwszą turę tegorocznych aukcji Prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.).

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1]  Ustawowa definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii: art. 2 pkt 11a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).

[2] Parametry aukcji na 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Uzupełnieniem tych regulacji jest rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r

[3] o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW.

[4] Dz.U. z 2020, poz. 2363.

[5] Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1873).

Data publikacji : 28.10.2021
Data modyfikacji : 28.10.2021

Opcje strony

do góry