Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9904,Cena-gazu-ziemnego-sprowadzanego-z-krajow-UE-szesc-razy-wyzsza-od-ubieglorocznej.html
18.07.2024, 10:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cena gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE sześć razy wyższa od ubiegłorocznej

W trzecim kwartale br. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 211 zł/MWh. Była to najwyższa cena zakupu tego paliwa z zagranicy od 2015 r.

Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym, a te znajdują następnie odzwierciedlenie w cenach gazu dla klientów końcowych w naszym kraju. O rosnących kosztach pozyskania gazu i związanym z tym wzrostem cen w taryfach dla odbiorców zarówno gazu zaazotowanego jak i wysokometanowego pisaliśmy tutaj.

Rys. 1. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w trzecich kwartałach od 2015 r. do 2021 r. [zł/MWh]

 

Jak widać na poniższym wykresie, na rynku hurtowym od roku obserwujemy tendencję wzrostową cen gazu sprowadzanego z zagranicy. W porównaniu drugim kwartałem 2021 r. cena gazu w trzecim kwartale br. wzrosła ponad dwukrotnie.

Rys. 2. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w ujęciu od trzeciego kwartału 2020 r. do trzeciego kwartału 2021 [zł/MWh]

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki co kwartał przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Wyliczenia dotyczą cen z kontraktów wykonanych.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki na stronie URE.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)

Data publikacji : 15.11.2021

Opcje strony