Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9938,Podmioty-zobowiazane-do-realizacji-obowiazku-uzyskania-oszczednosci-energii-beda.html
19.05.2024, 19:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podmioty zobowiązane do realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii będą mogły rozpocząć realizację programów bezzwrotnych dofinansowań do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej współfinansowanych u odbiorców końcowych

Aby skorzystać z możliwości realizacji obowiązku w 2022 r. poprzez program bezzwrotnych dofinansowań, podmiot zobowiązany powinien do 15 grudnia br. sporządzić i złożyć Prezesowi URE przygotowany przez siebie regulamin programu dofinansowań.

Ogłoszono właśnie przepisy wykonawcze w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej na potrzeby realizacji obowiązku przy wykorzystaniu tego instrumentu. To nowy sposób realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii przez podmioty zobowiązane, wprowadzony nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, o której pisaliśmy w maju. Celem programów bezzwrotnych dofinansowań jest współfinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych i jednocześnie wypełnianie obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Jakie przedsięwzięcia mogą skorzystać z bezzwrotnych dofinansowań?

Nowe przepisy umożliwią współfinansowanie przedsięwzięć polegających na przyłączaniu odbiorców końcowych do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u tych odbiorców, a następnie zaliczanie uzyskanych oszczędności na poczet realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązku efektywnościowego.

Co ważne, wymianie tych urządzeń i instalacji mogą podlegać jedynie urządzenia grzewcze charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej.

Informacja o minimalnych klasach energetycznych urządzeń grzewczych, które będą mogły zostać objęte programem bezzwrotnych dofinansowań dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Co powinien zawierać regulamin programu dofinansowań?

  • postanowienia określające grupę odbiorców końcowych,
  • rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
  • warunki i sposób skorzystania z dofinansowań,
  • ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych korzystających z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
  • okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jego zakończenia,
  • wzór umowy z odbiorcą końcowym.

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem tej kwestii na stronie URE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 
Data publikacji : 02.12.2021

Opcje strony