Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie dla kogeneracji: Prezes URE ogłasza harmonogram aukcji na premię CHP w 2022 roku

W przyszłym roku zaplanowano cztery aukcje na premię kogeneracyjną

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Combined Heat and Power, CHP) na 2022 rok[1]. Aukcje będą przeprowadzane raz na kwartał, a pierwsza z nich odbędzie się już w marcu. Pozostałe trzy: w czerwcu, wrześniu i grudniu, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

Ogłoszenie harmonogramu aukcji nie jest równoznaczne z ogłoszeniem aukcji

Na 45 dni przed rozpoczęciem każdej z przewidzianych w powyższym harmonogramie aukcji, Prezes URE formalnie ją ogłosi[2] m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej URE. W ogłoszeniu podane zostaną: dokładny termin przeprowadzenia aukcji oraz maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, której sprzedaż może zostać objęta wsparciem  w postaci premii kogeneracyjnej.

Aby dotrzeć z informacją o jak najszerszego grona potencjalnie zainteresowanych podmiotów, Urząd ogłoszenia o aukcjach zamieszcza także w aktualnościach w serwisie www.ure.gov.pl oraz w mediach społecznościowych.

Jak będą przebiegały aukcje

Aukcje przeprowadzane są w formie pisemnej, dlatego należy przygotować ofertę w postaci papierowej i dostarczyć ją w zamkniętej kopercie do siedziby Urzędu, we wskazanym w ogłoszeniu terminie. Na stronie internetowej URE dostępne są do pobrania aktualne formularze ofert.

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji, podobnie jak ogłoszenia o aukcjach, Prezes URE opublikuje w serwisie www.ure.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez URE poradnikiem dla przedsiębiorców – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

***

  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Na 2021 rok zaplanowano trzy aukcje CHP. Do tej pory odbyły się i zostały rozstrzygnięte dwie: w czerwcu oraz we wrześniu. Trzecia aukcja na premię kogeneracyjną kończy się dzisiaj – 21 grudnia.
  • Dotychczasowa wartość premii przyznanych w wyniku dwóch z trzech rozstrzygniętych w 2021 roku aukcji  wyniosła łącznie 757 mln zł (co stanowi niewiele ponad 11 proc. możliwego do uzyskania wsparcia). Premią objęto 7,2 TWh energii elektrycznej.
  • W trzeciej aukcji jest do rozdysponowania wsparcie w wysokości 6 mld złotych, którym może zostać objęta sprzedaż aż 33,5 TWh energii. Wyniki tej aukcji ogłosimy jeszcze w tym tygodniu.
  • Podmioty zainteresowane udziałem w aukcji w przypadku dodatkowych pytań mogą przesyłać je drogą mailową na adres chp@ure.gov.pl lub skontaktować się z Urzędem telefonicznie pod numerami : +48 22 487 57 38; +48 22 487 54 89.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144, z późn. zm.).

[2] Tamże, art. 20 ust. 1.

Data publikacji : 21.12.2021
Data modyfikacji : 25.02.2022

Opcje strony

do góry