Nawigacja

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich jest odpowiedzialny za:

  • działania na rzecz rozwoju i europejskiej integracji rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, głównie poprzez ustalanie zharmonizowanych na poziomie europejskim zasad uczestniczenia w rynkach, określanych w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych oraz monitorowanie przestrzegania tych zasad;
  • działania zapewniające rozwój konkurencji na rynkach detalicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wzmacnianie pozycji konsumentów na tych rynkach, głównie poprzez zasady ustalane w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych, programach zgodności operatorów systemów dystrybucyjnych, propagowaniu wśród konsumentów wiedzy na temat zasad działania rynku i praw do zmiany sprzedawcy oraz udzielanie konsumentom informacji na ten temat;
  • działania zapewniające rozwój konkurencji na rynkach hurtowych energii elektrycznej i gazu ziemnego, głównie poprzez badanie strategii rynkowych podmiotów działających na tych rynkach oraz badanie zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji, w tym w szczególności manipulacji cenowych oraz współdziałanie z właściwymi organami w tym zakresie;
  • rozliczanie pomocy publicznej udzielanej wytwórcom energii elektrycznej z tytułu pokrywania kosztów osieroconych oraz badanie 15-letnich prognoz wielkości produkcji, modernizacji lub budowy nowych źródeł z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł energii, sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej;
  • badanie realizacji zobowiązań do publicznej sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych oraz prowadzenie analiz związanych z funkcjonowaniem rynków energii elektrycznej i paliw gazowych;
  • koordynacja współpracy Prezesa URE z zagranicznymi instytucjami regulacyjnymi (w tym: ACER, CEER, ERRA, urzędami regulacyjnymi) oraz innymi podmiotami zagranicznymi.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Małgorzata Kozak
Zastępca Dyrektora: Arkadiusz Krakowiak
tel.: 22 487 56 90
faks: 22 378 12 93
e-mail: drr@ure.gov.pl
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 06.02.2020

Opcje strony

do góry