Nawigacja

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich (DRR) jest w szczególności odpowiedzialny za:

  • działania na rzecz rozwoju i europejskiej integracji rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, głównie poprzez ustalanie zharmonizowanych na poziomie europejskim zasad uczestniczenia w rynkach, określanych w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych oraz monitorowanie przestrzegania tych zasad,
  • działania zapewniające rozwój konkurencji na rynkach detalicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wzmacnianie pozycji konsumentów na tych rynkach, głównie poprzez zasady ustalane w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych, programach zgodności operatorów systemów dystrybucyjnych, propagowaniu wśród konsumentów wiedzy na temat zasad działania rynku i praw do zmiany sprzedawcy oraz udzielanie konsumentom informacji na ten temat,
  • działania zapewniające rozwój konkurencji na rynkach hurtowych energii elektrycznej i gazu ziemnego, głównie poprzez badanie strategii rynkowych podmiotów działających na tych rynkach oraz badanie zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji, w tym w szczególności manipulacji cenowych oraz współdziałanie z właściwymi organami w tym zakresie,
  • rozliczanie pomocy publicznej udzielanej wytwórcom energii elektrycznej z tytułu pokrywania kosztów osieroconych oraz badanie 15-letnich prognoz wielkości produkcji, modernizacji lub budowy nowych źródeł z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł energii, sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej,
  • badanie realizacji zobowiązań do publicznej sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych oraz prowadzenie analiz związanych z funkcjonowaniem rynków energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • prowadzenie wykazu obywatelskich społeczności energetycznych,
  • prowadzenie porównywarki ofert.
Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor: Małgorzata Kozak
Zastępca Dyrektora:  
tel.: 22 487 56 90
faks: 22 378 12 93
e-mail: drr@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

  • Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych - tel.: 22 244 26 36

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych przyjmuje Odbiorców osobiście w siedzibie URE od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 14:00.

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony

do góry