Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/departamenty/6672,Biuro-Dyrektora-Generalnego.html
2020-10-01, 06:07

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za planowanie i wykonywanie budżetu URE, rozliczenia finansowe i prowadzeniem zamówień publicznych. Zajmuje się także pobieraniem opłat koncesyjnych.

Do zadań Departamentu należy bieżąca obsługa Urzędu i prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych.

Do kluczowych zadań Biura należy prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i zakończenia stosunku pracy osób zatrudnionych w Urzędzie, w tym przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z tym związanej. Departament prowadzi także sprawy kadrowe z zakresu płac i administrowania środkami na wynagrodzenia.

Biuro odpowiedzialne jest również za prowadzenie archiwum zakładowego, z wyjątkiem akt zawierających informacje niejawne.
Biuro współdziała z Komisją Socjalną w sprawach związanych z działalnością socjalną realizowaną w Urzędzie.

Do jego zadań należy także administrowanie systemem informatycznym Urzędu i jego eksploatacją oraz obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu.

Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Małgorzata Kozyra
tel.: 22 487 56 60
fax: 22 378 16 20
e-mail: bdg@ure.gov.pl
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 12.12.2018

Opcje strony