Nawigacja

Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania na podstawie:

  1. ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
  2. ustawy z 10 maja 2016 r.  o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów wydanych na ich podstawie,
  3. ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
Adres:

00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a

    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Marek Miękus
   
   
   
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 01.09.2023

Opcje strony

do góry