Nawigacja

Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego odpowiada za realizację audytu wewnętrznego obejmującego niezależne i obiektywne badanie oraz systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, a także czynności doradcze, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu.

Do zadań Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. opracowanie rocznego planu audytu,
  2. sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu,
  3. przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem audytu, a w przypadkach uzasadnionych poza planem audytu,
  4. monitorowanie wdrożenia zaleceń audytu oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających,
  5. wykonywanie czynności doradczych.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Audytor Wewnętrzny:  
tel.: 22 487 55 89
fax: 22 378 11 35
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 15.05.2020

Opcje strony

do góry