Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/departamenty/6674,Stanowisko-do-Spraw-Audytu-Wewnetrznego.html
2021-10-26, 14:45

Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego odpowiada za realizację audytu wewnętrznego obejmującego niezależne i obiektywne badanie oraz systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, a także czynności doradcze, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu.

Do zadań Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. opracowanie rocznego planu audytu,
  2. sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu,
  3. przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem audytu, a w przypadkach uzasadnionych poza planem audytu,
  4. monitorowanie wdrożenia zaleceń audytu oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających,
  5. wykonywanie czynności doradczych.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Audytor Wewnętrzny: Adrianna Rotuska-Hryniów
fax: 22 378 11 35
Data publikacji: 19.02.2013
Data modyfikacji: 28.04.2021

Opcje strony