Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/10319,III-Kongres-Energetyki-Slonecznej.html
15.07.2024, 03:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Kongres Energetyki Słonecznej

1-2 czerwca 2022 r. Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli branży fotowoltaicznej, wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, przedstawicieli samorządów, organizacji gospodarczych i przemysłowych, administracji publicznej.

Celem Kongresu jest integracja sektora fotowoltaicznego w Polsce poprzez zapewnienie miejsca do wspólnej dyskusji na temat możliwości i barier stojących przed energetyką słoneczną, zapewnienie okazji do nawiązania kontaktów zawodowych i biznesowych oraz promocja energetyki słonecznej i – szerzej - odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.

Więcej na stronie Organizatora: Kongres Energetyki Słonecznej (kongrespv.pl)

Data publikacji : 22.05.2022
Data modyfikacji : 27.05.2022

Opcje strony