Nawigacja

IX Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro. 60 lat praw konsumenta”

9-10 czerwca 2022 r., Kraków i on-line

Wydarzenie kierowane jest m.in. do rzeczników konsumentów, pracowników naukowych oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną konsumentów.

Celem konferencji jest przeanalizowanie obecnych i projektowanych przepisów prawnych pod kątem ochrony konsumentów i jej odporności na sytuacje kryzysowe. Dzięki wymianie doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców, możliwe będzie wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą taką ochronę zapewnić.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Więcej na stronie Organizatora: Instytut Prawa | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)

Data publikacji : 24.05.2022

Opcje strony

do góry