Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Panel Dyskusyjny „Przyszłość Energetyczna Polski”

20 listopada 2012 r., Politechnika Wrocławska

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Patronatem Honorowym panel dyskusyjny pod nazwą „Przyszłość Energetyczna Polski”, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Płomień zrzeszające studentów  Wydziału Mechaniczno-Energetycznego we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Chemii Allin, działającym przy Politechnice Wrocławskiej.

Panel, w formie rozmowy moderowanej przez profesora Jacka Malko z Politechniki Wrocławskiej, ma na celu konfrontację różnych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki na przestrzeni najbliższych 20 lat, ze szczególnym uwzględnieniem Odnawialnych Źródeł Energii, energetyki konwencjonalnej oraz możliwości budowy elektrowni jądrowej.

Tegoroczny Panel Dyskusyjny ma za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na problem ciągłości dostaw energii w obliczu wzrastającego zapotrzebowania, które nie pokrywa się ze wzrostem mocy zainstalowanej w polskich blokach energetycznych. W trakcie rozmowy paneliści postarają się rozstrzygnąć kwestię polskiej niezależności od zewnętrznych dostawców technologii i nośników energii pierwotnej oraz określić wpływ dyrektyw unijnych na rozwój polskiej energetyki.

Data publikacji : 20.11.2012

Opcje strony

do góry