Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne”

6-7 marca 2013 r., UAM w Poznaniu

Celem konferencji, organizowanej przez Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest ocena aktualnych i projektowanych regulacji prawnych służących liberalizacji rynku gazu w Polsce.

Adresatami przedsięwzięcia są: przedstawiciele przedsiębiorstw z branży gazowej, prawnicy, kadra naukowa oraz studenci.

Zgodnie z intencją organizatorów, konferencja ma przyczynić się do większego zrozumienia procesów zachodzących na rynku paliw gazowych oraz stworzyć płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń przez przedstawicieli nauki, administracji publicznej oraz biznesu.

Wśród głównych problemów podlegających dyskusji znajdą się m.in.: zadania i kompetencje krajowych oraz unijnych organów w zakresie prokonkurencyjnej regulacji rynku gazu, nowe prawo gazowe, zasady przyłączenia do sieci gazowej czy bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna Polski wobec zmian zachodzących na europejskim rynku gazu.

Konferencja „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” została objęta Patronatem Honorowym Prezesa URE.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie: www.konferencja-gazowa.amu.edu.pl.

Data publikacji : 15.02.2013

Opcje strony

do góry