Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DANISH SUSTAINABLE LIVING: Sustainable Energy & Bio based society

Luty - listopad 2013 r., Warszawa

Przedsięwzięcie DANISH SUSTAINABLE LIVING: Sustainable Energy & Bio based society to kampania adresowana m.in. do przedstawicieli biznesu, nauki, władz samorządowych, która ma na celu propagowanie wiedzy w zakresie doboru optymalnych rozwiązań sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu energii.

Celem podejmowanych w ramach kampanii działań jest budowanie świadomości społecznej dotyczącej aspektów związanych z efektywnością energetyczną w budownictwie oraz innowacyjnym podejściem do wytwarzania oraz wykorzystywania energii, a także wskazywanie na efektywne i sprawdzone duńskie rozwiązania.

Jednym z priorytetów przedsięwzięcia jest wsparcie Polski w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej poprzez promowanie energetyki odnawialnej i efektywnego zarządzania energią.

Realizacja kampanii ma sprzyjać nawiązaniu polsko-duńskiej współpracy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz stworzeniu płaszczyzny wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Ambasador Królestwa Danii - Steen Hommel.

Kampania została objęta Honorowym Patronatem Prezesa URE.

Data publikacji : 26.02.2013

Opcje strony

do góry