Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Konferencja „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”

20-21 marca 2013 r., Warszawa

Przedsięwzięcie objęte Patronatem Honorowym Prezesa URE ma na celu podjęcie dyskusji i wymianę poglądów na temat planowanych zmian prawnych w zakresie przyłączania i współpracy z siecią elektroenergetyczną OZE w kontekście tzw. trójpaku energetycznego, na który składają się m.in. projekty ustaw Prawo energetyczne i o odnawialnych źródłach energii.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy związane z aktualną sytuacją w zakresie przyłączania OZE w Polsce, ze szczególnym wskazaniem możliwości rozwiązywania pojawiających się w tym obszarze problemów technicznych, organizacyjnych i prawnych.

Konferencja adresowana jest m.in. do przedstawicieli administracji rządowej, instytucji naukowych i badawczych, a także do operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz wytwórców OZE.

Zgodnie z intencją organizatorów - Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do wypracowania stanowiska dotyczącego planowanych w Polsce nowych rozwiązań prawnych z zakresu OZE.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się pod adresem: www.ptpiree.pl.

Data publikacji : 06.03.2013

Opcje strony

do góry