Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju”

10.01-23.10.2013 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki objął Patronatem Honorowym V edycję konkursu energetycznego pod nazwą „Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost świadomości społecznej w zakresie energetyki, poprzez kształtowanie energooszczędnych postaw, polegających na efektywnym użytkowaniu energii elektrycznej.

Intencją organizatorów konkursu - Stowarzyszenia Klaster 3×20 z siedzibą w Gliwicach jest rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku wdrażania inteligentnych rozwiązań w swoim środowisku.

Realizacja projektu zakłada również promowanie zagadnień związanych z rozwojem koncepcji smart, aktywizację działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, rozbudzenie pasji poznawczych i badawczych uczestników konkursu.

Adresatami przedsięwzięcia jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci w wieku do 23 roku życia.

Data publikacji : 02.04.2013

Opcje strony

do góry