Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał konkursu: „Polska efektywna energetycznie w roku 2020. Nowatorskie rozwiązania w zakresie oszczędności energii elektrycznej”

11 kwietnia 2013 r., Gdańsk

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Marka Woszczyka.

Przedsięwzięcie zorganizowane przez spółkę ENERGA SA ma na celu promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki m.in. poprzez rozwijanie zainteresowań poznawczych i badawczych wśród młodzieży. Wiedza zdobyta przez uczestników konkursu ma przyczynić się do ich aktywnego włączenia się w tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju i lepszego zrozumienia kwestii dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i racjonalnego gospodarowania energią.

Konkurs skierowany został do uczniów technicznych szkół ponagimnazjalnych o profilu elektrycznym lub energetycznym, zlokalizowanych na obszarze działania firmy ENERGA SA i ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Do finału zaproszono 5 najlepszych zespołów, wyłonionych w wyniku oceny nadesłanych prac pisemnych.

Data publikacji : 08.04.2013

Opcje strony

do góry