Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5248,XX-Miedzynarodowe-Targi-Stacja-Paliw-2013.html
2022-10-02, 20:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XX Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2013

8-10 maja 2013 r., Warszawa

Celem przedsięwzięcia jest promocja polskich firm prowadzących działalność w sektorze paliwowym w Polsce i poza jej granicami poprzez prezentowanie najnowocześniejszych trendów, rozwiązań technicznych, organizacyjnych i gospodarczych dotyczących stacji paliw, infrastruktury przystacyjnej oraz środków transportu.

Podczas tegorocznej edycji Targów wiele miejsca przeznaczone zostanie dla firm oferujących produkty, usługi oraz systemy niezbędne do budowy i eksploatacji nowoczesnej stacji benzynowej, które stworzone zostały z myślą o ochronie środowiska.

W ramach przedsięwzięcia odbędzie się także cykl szkoleń, prezentacji i konferencji branżowych dotyczących zagadnień takich jak m.in. energia odnawialna, cieplna i elektryczna; wyposażenie stacji LPG, CNG, LNG; paliwa i biopaliwa; ekologia.

Targi „Stacja Paliw” 2013 skierowane są m.in. do właścicieli stacji paliw, przedstawicieli firm paliwowych, transportowych i konsultingowych, także do menadżerów koncernów paliwowych polskich i zagranicznych.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polska Izba Paliw Płynnych.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezes URE, Marek Woszczyk.

Data publikacji : 06.05.2013

Opcje strony