Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja: „Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym”

9-10 maja 2013 r., Kraków

Prezes URE, Marek Woszczyk objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową „Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym”.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy do dyskusji na temat doniosłych i aktualnych tendencji rozwojowych w prawie inwestycyjnym.

Tematyka Konferencji obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące specyfiki regulacji, realizowania inwestycji w sektorach infrastrukturalnych, w tym w sektorze energetycznym z naciskiem na energetykę atomową oraz infrastrukturę energetyki alternatywnej.

Adresatami przedsięwzięcia są eksperci z zakresu prawa inwestycyjnego oraz studenci i doktoranci kierunków prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorem wydarzenie jest Sekcja Publicznego Prawa Gospodarczego Towarzystwa Słuchaczów Biblioteki Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data publikacji : 06.05.2013

Opcje strony

do góry