Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia i Zarządzanie Energią a Rozwój Gospodarczy”

15-16 maja 2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Głównym celem przedsięwzięcia jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń w zakresie czynników determinujących rozwój energetyki jako istotnego komponentu wzrostu gospodarczego oraz spójności gospodarczej i społecznej.

Podczas konferencji podjęte zostaną tematy dotyczące m.in. rynku energii w Polsce i zasad jego funkcjonowania oraz uwarunkowań i perspektyw rozwoju polskiego sektora paliw i energii.

Realizacja przedsięwzięcia przyczynić się ma do podniesienia poziomu wiedzy merytorycznej i praktycznej uczestników konferencji oraz integracji środowisk naukowych i biznesowych zainteresowanych rozwojem sektora energetycznego.

Adresatami spotkania są przedstawiciele ośrodków naukowych, organów władzy państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematyką zarządzania energią.

Konferencję „Ekonomia i Zarządzanie Energią a Rozwój Gospodarczy” objął Patronatem Honorowym Prezes URE, Marek Woszczyk.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: www.kpgs.ue.poznan.pl/ekonomia-i-zarzadzanie-energia.html.

Data publikacji : 09.05.2013

Opcje strony

do góry