Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnoeuropejska kampania ekologiczna „Europejskie Słoneczne Dni”

Maj 2013 r., Polska

„Europejskie Słoneczne Dni” (ESD) to ogólnoeuropejska kampania ekologiczna promująca wykorzystanie energii słonecznej, prowadzona równolegle w 20 krajach europejskich.

Cel kampanii wpisuje się w dyrektywę Komisji Europejskiej dotyczącą promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a także w założenia Krajowego Planu Działań na rzecz OZE z 2010 roku. Realizowane w ramach ESD działania mają przyczynić się do wzrostu świadomości społecznej na temat stosowania systemów słonecznych i możliwości wykorzystania energii słonecznej na własny użytek odbiorcy.

Jednym z głównych punktów projektu będzie „VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej”, organizowane w dniach 13-14 maja w Toruniu, podczas którego poruszone zostaną przede wszystkim zagadnienia dotyczące kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych.

Kampania jest realizowana i nadzorowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej - koordynatora projektu w Polsce.

Kampanię „Europejskie Słoneczne Dni” objął Patronatem Honorowym Prezes URE, Marek Woszczyk.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronach: www.slonecznedni.pl, www.solarforum.ieo.pl/pl/program.

Data publikacji : 09.05.2013

Opcje strony

do góry