Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5258,Konferencja-Energia-odnawialna-dla-czystego-srodowiska.html
17.06.2024, 18:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Energia odnawialna dla czystego środowiska”

16 maja 2013 r., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie wykorzystywania energii odnawialnej na rzecz czystego środowiska oraz nagradzanie i wyróżnianie liderów w obszarze edukacji ekologicznej w Polsce.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. energii wiatru, wody, słońca i ziemi, a także przedstawione – założenia i podstawy prawne w zakresie energii odnawialnej.

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, samorządów i instytucji pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także do podmiotów gospodarczych związanych z energią odnawialną.

Zgodnie z intencją organizatorów - Polskiego Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń Ekologicznych Stowarzyszenia Ekonatura, konferencja ma przyczynić się do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa i kształtowania postaw proekologicznych.

Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Prezes URE, Marek Woszczyk.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej: www.up.wroc.pl/konferencje/17957/ekonatura_energia_odnawialna_dla_czystego_srodowiska.html.

Data publikacji : 10.05.2013

Opcje strony