Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5293,I-Studencka-Euroregionalna-Konferencja-Naukowa-Wspolczesne-wyzwania-prawa-ochron.html
25.05.2024, 00:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Studencka Euroregionalna Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania prawa ochrony konkurencji i konsumentów”

24 maja 2013 r., Rzeszów

Głównym celem konferencji jest propagowanie wiedzy o współczesnych tendencjach w rozwoju prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz problemach powstających na etapie jego stosowania. Istotnym założeniem przedsięwzięcia jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie prowadzonej polityki ochrony odbiorców energii.

Konferencja kierowana jest do studentów, pracowników naukowych, urzędników oraz do przedsiębiorców.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego UR „Amicus Curiae” oraz Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 21.05.2013
Data modyfikacji : 03.11.2014

Opcje strony