Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IX Letnie Praktyki Badawcze

Lipiec - wrzesień 2013 r.

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Patronatem Honorowym IX edycję Letnich Praktyk Badawczych, organizowanych przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, działające w ramach Polskiej Akademii Nauk.

Przedsięwzięcie to ma na celu popularyzację w Polsce idei industrial mathematics and systems engineering, w oparciu o praktykę brytyjską (Oxford, Cambridge), z wykorzystaniem dorobku podobnych zespołów działających w innych krajach.

Industrial methematics and systems engineeringoznacza wykorzystanie precyzyjnego matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji, poczynając od właściwego sformułowania podstawowych założeń problemu.
W obszar tych działań wpisuje się także problematyka energetyczna.

W IX Letnich Praktykach Badawczych uczestniczyć będzie ok. 25 wybranych studentów i doktorantów kierunków ścisłych, technicznych i ekonomicznych.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia są dostępne na stronie: www.praktyki.ibspan.waw.pl.

Data publikacji : 18.06.2013

Opcje strony

do góry