Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5432,Ogolnopolski-projekt-Efficiency-21-New-media-for-top-informed-consumers-regardin.html
23.07.2024, 22:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski projekt: Efficiency 2.1 New media for top informed consumers regarding sustainable and energy efficient products

kwiecień 2013 - wrzesień 2015

Akcja obejmuje 10 krajów europejskich i ma przyczynić się do wzrostu świadomości odbiorców w kwestii efektywności energetycznej nabywanych produktów.

Celem przedsięwzięcia jest udzielenie konsumentom wsparcia przy podejmowaniu decyzji zakupowych poprzez zapewnienie im dostępu do informacji o najbardziej energooszczędnych produktach na rynku. Konkretne działania to: wspieranie przepisów dotyczących etykietowania produktów, opracowanie aplikacji na smartfony i tablety, prowadzenie kampanii edukacyjnych.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Inteligent Energy Europe.

Przedsięwzięcie objął patronatem honorowym Prezes URE Marek Woszczyk.

Polskim przedstawicielem akcji jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

www.office.fewe.pl/projekty

Data publikacji : 17.09.2013

Opcje strony