Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5491,V-Forum-Nowej-Gospodarki.html
23.07.2024, 22:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Forum Nowej Gospodarki

7-8 listopada 2013 r., Kraków

Forum ma na celu stworzenie platformy współpracy między środowiskami naukowymi, samorządowymi, a biznesem. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą gospodarcze i społeczne  konsekwencje rozwoju technologii oraz możliwości wynikające z rozwijania lokalnych specjalizacji.

Przedsięwzięcie objął patronatem honorowym Prezes URE Marek Woszczyk.

Organizatorem Forum jest Euro InnoPark, więcej informacji można znaleźć na stronie www.forumng.pl.

Data publikacji : 25.10.2013

Opcje strony