Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatek „Energia dla biznesu” tygodnika Wprost

lipiec 2014 r. - styczeń 2015 r.

Przedsięwzięcie obejmuje cykl 7 wydań dodatku do tygodnika Wprost, w których zostaną zamieszczone artykuły mające na celu pogłębianie wiedzy z zakresu energetyki, a także pomoc w dotarciu do przydatnych informacji dla biznesowych konsumentów energii i gazu w Polsce.

Status Patrona Honorowego cyklu dodatków umożliwia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przekazywanie istotnych informacji z zakresu szeroko pojętej energetyki, z uwzględnieniem obszarów tematycznych ujętych w cyklu.

Dodatek „Energia dla biznesu” jest kontynuacją dodatku „Energia dla klienta”, który także objęty był honorowym patronatem Prezesa URE i dotyczył m.in. inteligentnej energetyki, zagadnień związanych ze Smart Grid i OZE, najnowszych technologii i produktów z zakresu inteligentnych sieci energetycznych oraz energetyki odnawialnej.

Więcej informacji związanych z dodatkiem „Energia dla klienta” dostępne na stronie: www.wprost.pl/energia-dla-klienta.

Cykl wydawniczy jest kierowany do czytelników tygodnika Wprost i internautów.

Data publikacji : 25.02.2014
Data modyfikacji : 27.06.2014

Opcje strony

do góry