Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Panel dyskusyjny „Przyszłość energetyczna Polski”

12 marca 2014 r., Politechnika Wrocławska

Prezes URE objął Patronatem Honorowym panel dyskusyjny pt. „Przyszłość energetyczna Polski”, skierowany do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie słuchaczom zagadnień dotyczących zarówno energetyki konwencjonalnej, jak również odnawialnych źródeł energii. Ważne  miejsce w dyskusji zajmą kwestie związane z dyrektywą unijną „3x20”, gazem łupkowym oraz energetyką jądrową.

Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe Studentów Chemii „Allin” oraz Studenckie Koło Naukowe „Płomień”, działające przy Politechnice Wrocławskiej.

Data publikacji : 07.03.2014

Opcje strony

do góry