Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5723,Kampania-Edukacyjno-Informacyjna-w-zakresie-swiadomego-wyboru-sprzedawcy-energii.html
25.05.2024, 01:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania Edukacyjno-Informacyjna w zakresie świadomego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

15 kwietnia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.

Kampania kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych możliwością bezpiecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat rynku energii. Kampania ma także przestrzegać odbiorców przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami związanymi ze sprzedażą energii elektrycznej.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja klientów w zakresie świadomego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej pospiesznie lub nieświadomie, jak również budowanie reputacji spółek konkurencyjnych na zasadach fair play, odpowiedzialnych za swoich Klientów.

Przedsięwzięcie objął patronatem honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem kampanii jest Towarzystwo Obrotu Energią.

Więcej informacji na stronie Organizatora, pod adresem: www.toe.pl/sprawdzkto.

Data publikacji : 16.04.2014

Opcje strony