Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5734,Konferencja-KOGENERACJA-perspektywy-rozwoju-inwestycji.html
2023-09-29, 02:45

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji”

5 czerwca 2014 r. w Warszawie

Konferencja ma na celu przybliżenie uczestnikom praktycznych i prawnych zagadnień związanych z kogeneracją, umożliwiających skorzystanie ze wsparcia rządowego do 2018 r. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane przedsiębiorcom i inwestorom nowe obowiązki wynikające ze zmiany ustawy - Prawo energetyczne z 24 stycznia 2014 r., dotyczące systemu wsparcia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. Odbędzie się również dyskusja wokół nowego projektu ustawy o OZE.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów i firm.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Progress Group.

Więcej na stronie Organizatora pod adresem: www.progressgroup.pl.

Data publikacji : 12.05.2014

Opcje strony