Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5760,X-Miedzynarodowa-Konferencja-NEUF-2014-Energetyka-a-gospodarka-niskoemisyjna-czy.html
29.05.2024, 19:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X Międzynarodowa Konferencja NEUF 2014 „Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co zrobić, żeby się opłacało”

26 czerwca 2014 r. Warszawa

Poruszane zagadnienia dotyczyć będą energetyki jądrowej, konwencjonalnej, źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej. Omówione zostaną także prognozy i potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki do końca 2020 r. oraz potencjał inwestycyjny państwowych spółek energetycznych i polskiego sektora finansowego.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli rządu i administracji państwowej oraz wszystkich sektorów kształtujących polską gospodarkę.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem są Procesy Inwestycyjne pod merytorycznym patronatem Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki.

Więcej na stronie Organizatora pod adresem: www.proinwestycje.pl.

Data publikacji : 02.06.2014

Opcje strony