Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5968,XIII-Konferencja-Naukowo-Techniczna-EFEKTYWNE-ZARZADZANIE-ENERGIA-W-PRZEMYSLE-da.html
29.05.2024, 19:49

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE (dawniej: Odbiorcy na Rynku Energii)

12-13 marca 2015 r., w Czeladzi

Wydarzenie kierowane jest do m. in. do przedstawicieli zakładów przemysłowych, wytwórców energii elektrycznej, przedsiębiorstw i grup wytwórczych oraz handlowych, firm i spółek dystrybucyjnych i operatorskich działających na rynku energii.

Celem konferencji jest prezentacja problematyki związanej z efektywnym zarządzaniem energią w zakładach przemysłowych, optymalizacją kosztów zużycia energii, rynkiem energii oraz wymiana doświadczeń związanych z usługami systemowymi, inwestycją we własne źródło energii i prosumenctwem.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest BMP bis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.

Więcej na stronie Organizatora: www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,1539,12954.html.

Data publikacji : 10.02.2015

Opcje strony