Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5984,Miedzynarodowa-Konferencja-III-Forum-Gospodarki-Niskoemisyjnej-pt-Innowacyjnosc-.html
29.05.2024, 21:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej pt. „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”

27 marca 2015 r., w Warszawie

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli polskiego rządu i administracji, instytucji unijnych i wszystkich sektorów kształtujących europejską gospodarkę.

Celem realizacji projektu jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z podnoszeniem efektywności polskiej gospodarki oraz wyzwaniami czekającymi na przedsiębiorców w związku z wdrażaniem mechanizmów gospodarki niskoemisyjnej.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem są Procesy Inwestycyjne przy wsparciu merytorycznym Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: www.proinwestycje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439&Itemid=100366&lang=pl.

Data publikacji : 19.02.2015

Opcje strony