Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6131,Konferencja-Naukowa-Ekonomia-i-Zarzadzanie-Energia-a-Rozwoj-Gospodarczy-pt-quotR.html
24.05.2024, 23:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Naukowa Ekonomia i Zarzadzanie Energią a Rozwój Gospodarczy pt. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"

Poznań, 21 kwietnia 2015 r.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli nauki, organów władzy państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematyką zarządzania energią.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy naukowej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w latach 2014-2020.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Więcej na stronie Organizatora: www.energia.ue.poznan.pl/index.php/konferencja-naukowa-gospodarka-niskoemisyjna.

Data publikacji : 30.04.2015
Data modyfikacji : 18.05.2015

Opcje strony