Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6223,X-Ogolnopolski-Kongres-PETROBIZNES-Paliwa-Chemia-Gaz.html
2021-09-26, 02:59

Strona znajduje się w archiwum.

X Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES - Paliwa Chemia Gaz

14 września 2015 r. w Warszawie

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli sektora petrochemicznego, gazowniczego
i energetycznego z krajowych i zagranicznych spółek oraz najważniejszych organizacji branżowych zajmujących się działalnością tych sektorów.

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie zagadnień związanych ze zmianami i kierunkami rozwoju sektora gazowego w Polsce. Analizie zostaną poddane dylematy strategiczne i perspektywy dla rozwoju firm paliwowych.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu Sp.j. M.Różańska K.Karaś

Więcej na stronie Organizatora: www.petrobiznes.pl.

Data publikacji: 05.08.2015

Opcje strony