Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6263,Eco-Energy-Summit-2015-Polska-energetyka-wobec-kluczowych-wyzwan-przyszlosci.html
2021-09-26, 02:28

Strona znajduje się w archiwum.

Eco Energy Summit 2015 Polska energetyka wobec kluczowych wyzwań przyszłości

14-16 października 2015 r., Rzeszów

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli sektorów energetycznego, gazowego i paliwowego, stowarzyszeń, organizacji branżowych, ekspertów i analityków.

Celem wydarzenia jest omówienie zmian i procesów zachodzących w kluczowych dla gospodarki sektorach przez przedstawicieli instytucji, urzędów państwowych i branży, praktyków biznesu i niezależnych ekspertów branży energetycznej, gazowniczej i paliwowej.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Gremi Business Communication Sp. z o.o.

Więcej na stronie Organizatora: www.ecoenergysummit.pl.

Data publikacji: 28.09.2015

Opcje strony